"NAS" (Network-Attached Storage) su uređaji koji se koristi za skladištenje podataka a pristupanje njima je preko lokalne mreže (najčešće putem Ethernet-a) ili bežične mreže. Ovaj uređaj obično ima više tvrdih diskova organiziranih u skupine koje pružaju povećan kapacitet i redundanciju.

NAS uređaji su korisni za kućne korisnike ili manje firme koji imaju potrebu za organiziranim i centraliziranim skladištenjem podataka i žele pristupiti tim podacima s više uređaja u svojoj mreži.

Evo nekoliko ključnih informacija o kućnim NAS uređajima:

- Skladištenje podataka: NAS uređaj je namijenjen za skladištenje podataka. To može uključivati fotografije, videozapise, dokumente, sigurnosne kopije podataka i druge datoteke.

- Prilagodljivost kapaciteta: NAS uređaji obično omogućavaju dodavanje novih tvrdih diskova radi povećanja ukupnog skladišnog kapaciteta. Također, podržavaju različite RAID konfiguracije za poboljšanu redundanciju i zaštitu podataka.

- Dijeljenje podataka: Korisnici u mreži mogu pristupiti podacima na NAS uređaju, dijeliti ih i raditi zajedno na njima. To omogućava efikasnije upravljanje datotekama.

- Sigurnost i zaštita podataka: NAS uređaji često nude opcije za enkripciju podataka i kontrolu pristupa kako bi se osigurala sigurnost podataka koji se čuvaju na uređaju.

- Media server funkcionalnost: Neki NAS uređaji imaju ugrađene funkcionalnosti media servera, što omogućava streamanje audio i video sadržaja na različite uređaje u mreži.

- Automatizirane sigurnosne kopije: NAS uređaji često pružaju mogućnost automatske sigurnosne kopije podataka s uređaja u mreži, kao i s drugih uređaja (kao što su računala, telefoni, tableti) kako bi se osigurala zaštita podataka.

- Remote access (udaljeni pristup): Neke NAS uređaje možete podesiti tako da imate pristup svojim podacima i van kuće, putem interneta.

Što je RAID

RAID se često koristi u poslovnim okruženjima gdje je pouzdanost i dostupnost podataka od ključne važnosti ali ga sve više koriste i napredni kućni korisnici.

RAID (Redundant Array of Independent Disks) je tehnologija koja se koristi za povezivanje više tvrdih diskova kako bih se poboljšala pouzdanost, performanse i/ili kapacitet skladištenja podataka. RAID sistemi rade tako što kombiniraju podatke s više diskova u jedan logički skup podataka.

Postoje različite vrste RAID-a, svaki sa svojim karakteristikama i prednostima:

- RAID 0 (Stripe): Podaci se raspoređuju preko dva ili više diskova, poboljšavajući performanse čitanja i pisanja. Nedostatak je da nema redundancije, pa gubitak jednog diska može rezultirati gubitkom svih podataka.

- RAID 1 (Mirror): Svaki podatak se duplicira (zrcali) na dva diska. Ovo osigurava visok stupanj redundantnosti, ali se kapacitet smanjuje na polovinu ukupnog kapaciteta diska zbog dupliranja podataka.

- RAID 5: Podaci se distribuiraju preko tri ili više diskova, uz paritet (dodatne informacije koje omogućavaju obnavljanje podataka u slučaju gubitka diska). Ovo polje pruža kombinaciju performansi, kapaciteta i redundancije.

- RAID 6: Sličan RAID-u 5, ali s dodatnim paritetom, omogućavajući oporavak podataka u slučaju gubitka dva diska. Pruža visok stupanj redundantnosti, ali smanjuje efikasnost skladištenja zbog dodatnog pariteta.

- RAID 10 (RAID 1+0): Kombinira elemente RAID 1 i RAID 0. Podaci se dupliciraju (RAID 1) i zatim se ti duplikati distribuiraju (RAID 0). Pruža visoku redundanciju i performanse, ali zahtijeva najmanje četiri diska.

Zašto RAID nije backup

RAID nije zamjena za pravi backup, iako može pružiti određeni nivo zaštite podataka u slučaju otkazivanja diska. Evo nekoliko razloga zašto RAID nije adekvatna zamjena za backup:

- Zaštita od logičkih grešaka i brisanja: RAID ne pruža zaštitu od logičkih grešaka, kao što su slučajno brisanje, korisničke greške ili zlonamjerni napadi. Ako se podaci slučajno obrišu ili oštete, te promijene će se reflektirati i na sve diskove u RAID polju.

- Korupcija podataka: Ako dođe do korupcije podataka zbog virusa, lošeg softvera ili hardverskih problema, ta korupcija će se prenijeti na sve diskove u RAID setu.

- Prirodne katastrofe: RAID ne pruža zaštitu od prirodnih katastrofa kao što su požari, poplave, zemljotresi i slično. Ako se uređaj fizički ošteti ili uništi, svi podaci na njemu mogu biti izgubljeni.

- Ljudske pogreške: Ljudske greške, kao što su pogrešno konfiguriranje RAID-a, greške u ažuriranju ili loše upravljanje, mogu dovesti do gubitka podataka na svim diskovima u RAID polju.

- Korupcija sistema ili operativnog sistema: Ako dođe do ozbiljnih problema s operativnim sistemom ili sistemskim datotekama, to može utjecati na sve diskove u RAID polju i dovesti do gubitka podataka.

Zbog ovih razloga, preporučuje se da se RAID koristi u kombinaciji s redovnim, odvojenim backupima. Backupi pružaju potpunu zaštitu od gubitka podataka, omogućavajući vraćanje podataka u prethodno stanje prije nego što je došlo do problema. Važno je da se backupi čuvaju na sigurnim mjestima, odvojenim od primarnog sistema i da se mogu obnoviti nezavisno od RAID konfiguracije.

Koji su neki od najboljih pristupa za backup?

Implementacija efikasnih strategija za backup je ključna za osiguravanje sigurnosti i dostupnosti podataka. Evo nekoliko najboljih pristupa za backup.

- Regularni Backup

Redovno vršite backup podataka prema rasporedu i na dosljedan način. Učestalost backupa će zavisiti od vaših specifičnih potreba i brzine promjena podataka.

- Automatizacija Backup Procesa

Koristite automatizirane alate za backup kako biste osigurali da se backupi izvršavaju prema rasporedu bez ručnih intervencija. Automatizacija smanjuje rizik od ljudske pogreške.

- Višekratne Kopije Backupa

Čuvajte više kopija backupa, po mogućnosti na različitim lokacijama. Ovo štiti od slučajnog brisanja, kvarova hardvera ili katastrofa koje mogu utjecati na jedno mjesto.

- Korištenje Različitih Medija i Tipova

Koristite različite medije za čuvanje backupa, kao što su eksterni hard diskovi, NAS uređaji, cloud sustave, pa čak i trake ili optičke medije za različita backup rješenja.

- Enkripcija i Sigurnost

Enkriptirajte svoje backup podatke kako biste osigurali sigurnost tijekom prijenosa i pohrane. Koristite jake i jedinstvene lozinke kako biste zaštitili pristup backupima.

- Implementacija Pravila 3-2-1 za Backup

Imajte najmanje tri kopije vaših podataka (1 primarna i 2 backupa), pohranjene na dva različita medija, s jednom kopijom pohranjenom izvan mjesta ili u cloud-u.