Hard disk (tvrdi disk) je jedan od osnovnih dijelova računala i najrasprostranjeniji je medij za pohranu podataka. Generalno ih dijelimo na interne i eksterne (prijenosne ili vanjske) hard diskove.

Povijest hard diska

Tvrdi diskovi se pojavljuju na tehnološkoj sceni 1957. godine, kao izum tvrtke IBM, i od tada postaju najrasprostranjeniji uređaji za pohranu podataka.

Svaka generacija hard diskova zamijenjena je kapacitetom većim, bržim i dimenzijama manjim diskovima. Prvi hard diskovi bili su upotrebljivani samo u podatkovnim centrima. Kasnije generacije su korištene u tvornicama, uredima i domovima, a s vremenom postali su najrasprostranjeniji je medij za pohranu podataka.

Dijelovi hard diska

Hard Disk dijelovi DataSector.jpg

Hard diskovi su elektromehanički uređaji koji se sastoje od glava za čitanje/pisanje, mehanizma glava (head stack assembly – HAS), pokretača mehanizma glava (actuator), motora i osovine, elektronike te ploča na koje se zapisuju podaci. Sam rad hard diska kontroliran je od strane firmware-a koji se nalazi zapisan na pločama diska.

Glave za čitanje/pisanje (heads)

Glava za čitanje/pisanje nalazi se na aktuatorskoj ruci (actuator arm) mehanizma glava tvrdog diska i zaslužna je za čitanje i pisanje podataka na ploče tvrdog diska. Tvrdi diskovi uglavnom imaju jednu glavu za čitanje / pisanje za svaku stranu ploče. Kad se ploča zavrti, razvija se zračni jastuk zbog čega glava lebdi oko 100 nanometara iznad ploča i čita ili piše podatke na disk.

Mehanizam glava (head stack assembly – HAS) hard diska

Pomicanjem mehanizma glava hard diska, upravlja elektronika, pozicionirajući mehanizam nanometarski precizno pri velikim brzinama okretanja magnetnih ploča i stalnim promjenama njihove kutne brzine. Mehanizma glava hard diska (head stack assembly – HSA) sačinjavaju aktuatorska ruka koja se rotira oko fiksirane osovinice, sklop njenog ležišta i zavojnica.

Pokretač mehanizma glava (actuator)

Pokretač mehanizma glava osigurava pokretanje i upravljanje mehanizma glava. Na ovaj način glave za čitanje / pisanje pozicioniraju se na lokacije iznad poloča diska na koje zapisuju ili čitaju podatke.

Motor hard diska

U hard disku nalazi se jednosmerni elektromotor bez četkica (brushless DC electric motor). Ovaj motor na rotoru ima permanentni magnet, dok se kroz statorske namotaje propušta struja koja dovodi do zakretanja rotora koji rotira ploče hard diska.

Elektronika hard diska

Elektronika hard diska upravlja radom mehanizma glava i motorom koji rotira ploče diska brzinama od 4200 okr/min pa sve do 15 000 okr/min. Na elektronici tvrdog diska nalazi se ROM ili NV-RAM koji sadrži jedinstvene podatke potrebne za pristup sistemskom području tvrdog diska.

Ploča hard diska

Hard disk posjeduje jednu ili više aluminijskih ili staklenih ploča presvučenih feromagnetskim premazom na koje glava hard diska upisuju ili čitaju podatake.

Dimenzije hard diskova

Hard Disk dimenzije - DataSector.jpg

Prema dimenzijama hard diskove dijelimo na 2.5” i 3.5“. U desktop računalima uglavnom se koriste 3.5” diskovi dok se u prijenosna računala zbog svojih dimenzija, manje težine kao i manje potrošnje energije ugrađuju 2.5” diskovi.

Sučelja hard diskova

Sučelje tvrdog diska definira fizička i logička svojstva pomoću kojih se tvrdi disk spaja i komunicira sa računalom.

Integrated Drive Electronics (IDE)

IDE je bilo najčešće sučelje tvrdog diska korišteno na osobnim računalima od ranih 1990-ih do 2003. IDE je službeno označen kao ATA, ali ga se često naziva Parallel ATA ili PATA, kako bi se razlikovao od novog serijskog ATA (SATA) sučelja.

Serial ATA (SATA)

Serial ATA (SATA) je nova tehnologija koja će u konačnici zamijeniti paralelno IDE / ATA sučelje. SATA ima nekoliko prednosti u odnosu na PATA sučelje, uključujući jednostavnije kabove i priključke, veću propusnost i pouzdanost. Iako su SATA i PATA nekopatibilni na fizičkoj razini, postoje adapteri koji omogućuju spajanje SATA pogona na PATA sučelja i obrnuto. SATA je u potpunosti kompatibilno s PATA sučeljem na softverskoj razini, što znači da ATA upravljački programi isporučeni s trenutnim operativnim sustavima rade jednako dobro i sa SATA kao i PATA diskovima.

Small Computer System Interface (SCSI)

SCSI tvrdi diskovi obično se koriste u serverima i radnim stanicama, a imaju dvije glavne prednosti: poboljšane performanse u odnosu na IDE i SATA u multitaskingu, višekorisničkom okruženju te bolje karakteristike u RAID konfiguracijama. SCSI sučelja dostupna su u različitim podvrstama koja imaju različita fizička sučelja i brzine prijenosa podataka.

Kapaciteti i cijene hard diskova

Prvi hard disk IBM Model 350 imao je kapacitet od 5MB a cijena mu je bila 10 000 dolara po MB:) Dok danas (studeni 2019.) u trgovinama računalne opreme možemo kupiti hard diskove kapaciteta do 14TB čije su cijene od cca 300kn za 500GB pa do cca 5000kn za disk od 14TB.  

Zaključak

Hard disk je elektromehanički uređaj koji podatke pohranjuje na pločama koje se vrte pri brzinama od 5400, 7200 a neki diskovi i pri brzinama od 15000 okretaja u minuti, lako je zaključiti da su diskovi vrlo podložni raznim kvarovima.

Pad sa manje visine, lakši udarac, nestabilan napon ili visoka temperature dovoljni su da disk djelomično ili u potpusnosti prestane sa radom. 

Smatrate li da vaš disk ne funkcionira ispravno ili se “ne ponaša” onako kako bi trebao, savjetujemo Vam da odmah napravite backup podataka.